07-03-2016
Architectuur

Dutch Design Daily

1 / 19

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Van Abbemuseum www.vanabbemuseum.nl

Van wie is de straat?

By 07-03-2016

In de tentoonstelling Van wie is de straat? staat een aantal actuele vragen centraal: wie gebruikt, misbruikt, controleert en beheert onze publieke ruimte? Wie is eigenlijk de eigenaar en welke verantwoordelijkheden zijn hieraan verbonden? Het Van Abbemuseum heeft Crimson architectuurhistorici, Bureau ZUS, !Melk en Jan Rothuizen uitgenodigd om een aspect van het gebruik van de openbare ruimte in Nederland en andere delen van de wereld uit te werken.

Dit resulteerde in vier heel verschillende benaderingen: de openbare ruimte als plek voor protest (Crimson), een typologie van honderd verschillende straten (ZUS), de vormgeving van de publieke omgeving op The Strip in Las Vegas (!Melk) en het project Refugee Republic over het alledaagse leven in een Syrisch vluchtelingenkamp in Noord-Irak (Rothuizen). Deze bijdragen worden gepresenteerd op de vijf verdiepingen van de toren van het museum. In elk van de bijdragen wordt ook gerefereerd aan de legendarische tentoonstelling De Straat die in 1972 plaatsvond in het Van Abbemuseum. Daarnaast is er in deze tentoonstelling ruimte voor kleine, wisselende projectpresentaties. Deze hebben tot taak om de centrale presentatie te actualiseren, te concretiseren, aan te vullen, te becommentariëren of kritisch te bevragen. De tentoonstelling is vormgegeven door Can & Asli Altay (Future Anecdotes Istanbul).

Lezingen en debatten
De onderwerpen van de tentoonstelling worden verder uitgediept in een serie lezingen en debatten in het museum in samenwerking met Architectuurcentrum Eindhoven.

Tentoonstelling ‘Van wie is de straat?’
Van Abbemuseum, Eindhoven
t/m 30 April 2017

Meer Van Abbemuseum > 12.10.2014

Foto’s: Peter Cox