Digital Design

Dutch Design Daily

1 / 4

By

By

By

By
LUST www.lust.nl

Climate Regime Map

By 09-06-2016

Ontwerpbureau LUST heeft in samenwerking met het Institute for Ethics, Governance and Law van de Australische Griffith University een interactieve kaart ontwikkeld die inzicht geeft in het complexe netwerk van partijen die een rol spelen in het nieuwe klimaatverdrag van de Verenigde Naties en alle organisaties die bij initiatieven rondom klimaatverandering betrokken zijn.

De kaart dient als instrument om de uitvoering van alle afspraken rondom klimaatverandering te verbeteren. Daarnaast moet de kaart aanleiding zijn om kritisch te kijken naar de manier waarop organisaties en instituten opereren. Aan de hand van veelomvattende data van de betrokken partijen kan de gebruiker een interactieve kaart genereren die aansluit bij de specifieke vraag. Afhankelijk van wat je wil weten kun je een ander standpunt innemen.

De kaart maakt onder andere inzichtelijk hoe geldstromen tussen overheden en fondsen, instellingen en uitvoerende partijen lopen en waar het geld voor wordt ingezet. De kaarten geven zowel visuele als tekstuele informatie en context over een bepaald vraagstuk. FastCompany schreef over het project: “This map is an excellent example of how good information design can bring understanding to complicated issues that affect us all.”’

www.climateregimemap.net