Erfgoed

Dutch Design Daily

1 / 18

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Bijzondere Collecties UvA www.bijzonderecollecties.uva.nl

Modernism: in print

By 27-06-2017

Grafische vormgeving sinds De Stijl
Modernism: in print biedt een overzicht van het modernisme in de Nederlandse grafische vormgeving vanaf 1917, het jaar waarin De Stijl verscheen. Internationale typografische handboeken, letterproeven en sleutelwerken van ontwerpers als El Lissitzky en Karl Gerstner plaatsen de Nederlandse bijdrage in een bredere context.
De getoonde affiches, de boeken, het gebruiksdrukwerk en de ontwerptekeningen zijn afkomstig uit de talrijke collecties en ontwerpersarchieven die bij de Bijzondere Collecties beheerd worden.

Van 1917 tot 2017
Vertegenwoordigd zijn onder anderen Piet Zwart, Dick Elffers, Jan Bons, Jurriaan Schrofer en Wim Crouwel. En hoewel het modernisme in de jaren tachtig aan kritiek onderhevig was, blijkt deze stroming voor een aantal grafisch ontwerpers zijn geldigheid niet te hebben verloren. Zo is er ook recent werk van onder meer Experimental Jetset te zien.

De tentoonstelling is samengesteld door conservator Mathieu Lommen. Het ontwerp is van Studio PutGootink, die ook een visueel essay maakte aan de hand van de geselecteerde ontwerpen.

Tentoonstelling ‘Modernism: in print’
Dutch graphic design in all its splendour
Bijzondere Collecties UvA, Amsterdam
van 16 juni tot 1 oktober 2017
www.bijzonderecollecties.uva.nl

Publicatie Frederike Huygen
Bij de tentoonstelling verschijnt het boek Modernism: In Print. Dutch Graphic Design 1917–2017, geschreven door Frederike Huygen. De publicatie behandelt het begrip modernisme in de Nederlandse grafische vormgeving aan de hand van drie beschouwingen over de periodes 1920–1940/45, 1945–1990 en de jaren 90 tot heden.
Vormgeving: Lex Reitsma, uitgeverij: Lecturis

Foto’s tentoonstelling: Monique Kooijmans