Interviews

Dutch Design Daily

1 / 8

By

By

By

By

By

By

By
Simone Post www.simonepost.nl

Simone Post – Beyond the surface

By 29-12-2018

Interview door Viveka van de Vliet

De experimenterende, onderzoekende, verder kijkende en vragenstellendeontwerper zoekt het liefst samenwerkingen met bedrijven.Ze laat ze anders kijken naar hun productieprocessen en bedenkt succesvolle oplossingenvoor hen die aan het begin staan van een maatschappelijke verandering.

Het thema Broken Nature en hoe ontwerpers de balans tussen de natuur en de mens kan helpen herstellen,roept bij Simone Post meteen een herinnering op die gaat over wat voor haar de essentie van ontwerpen is. Toen ze een jaar of acht was en met haar familie kampeerde in Frankrijk, viel haar op hoe mooi en ingenieus de onderkant van de in eerste instantie saai ogende fluitenkruid eruit zag. Zich afvragend of andere mensen die onderkant wel hadden gezien, wilde ze deze aan iedereen tonen. Waarschijnlijk een herkenbaar gegeven, die wel precies weergeeft hoe je als ontwerper naar alles zou moeten kijken: verder dan de oppervlakte.

Die verwondering, opmerkzaamheid en nieuwsgierigheid past de textiel-, print- en productontwerper toe in haar praktijk. Haar ontwerpen gaan over experimenteren en materiaalonderzoek en ontstaan vanuit een fascinatie voor hoe dingen zijn gemaakt.  ‘Ik kijk om mij heen en verder dan wat je in de maatschappij aan de oppervlakte ziet, zegt Post. ‘Ik wil weten hoe dingen worden gemaakt, hoe ze er aan de voorkant én de achterkant uitzien. Door te tonen wat in mijn ogen mooi gemaakt is, en dus ook een mooie achterkant heeft, wil ik mensen bewust maken.

Niet alleen consumenten maar uiteraard ook bedrijven. ‘Als productontwerper vallen mij dingen op. Als buitenstaander in een bedrijf heb ik een frisse blik, kan ik makkelijker bevragen waarom ze iets altijd zo doen. Kan het anders, beter?’, zegt Post.Ze krijgt het telkens voor elkaar een industrie met haar ideëen en oplossingen zover te krijgen dat ze anders naar hun productieprocessen kijken en daarin nieuwe, extra mogelijkheden ontdekken. ‘En dat is het interessante van het werken met bedrijven. Een verandering heeft een grote impact’, zegt ze. Zo ging het met Vlisco en haar succesvolle project Post-Vlisco. En zo zal het onderzoek voor Eco-OH!, de Belgische recyclefabrikant van huishoudelijk afval, en de nieuwe samenwerking met Adidas ongetwijfeld ook maatschappelijke invloed hebben.

Post Vlisco was haar eigen initiatief. Simone Post liep stage bij Vlisco als printontwerper toen haar de enorme hoeveelheden reststoffen opvielen. Ze vroeg wat de textielproducent ermee deed. Een gevoelig onderwerp; bijna alles werd vernietigd omdat er geenslechte kwaliteit op de markt mag komen, en omdat concurrenten de prints mogelijk zouden kunnen kopiëren. Post overtuigde Vlisco dat je met zulke mooie stoffen ook iets anders kunt produceren: een tapijt voor de interieurmarkt. De creatief directeur gaf haar vervolgens alle vertrouwen, vrijheid en een vrachtauto vol textielafval. ‘Het is niet interessant als je met slechts een afvalbak iets eenmaligs kunt maken. Als je antwoord wilt geven op een afvalprobleem, moet het groots worden aangepakt en ga ik graag een samenwerking voor langere termijn aan ’, meent Post. Zo zijn haar kleurrijke Post Vlisco tapijten opgenomen bij LABEL/BREED dat er twee machines voor liet maken waarop de tapijten worden vervaardigd. De ontwerper is nu aan het onderzoeken wat we zouden kunnen doen met de kleinere reststukken stof in West-Afrika voor de Vlisco Group. Het zal dan ook een product moeten worden dat in West-Afrika kan worden gemaakt en daar werkgelegenheid oplevert.

Mede vanwege haar bekendheid door Post-Vlisco, benaderen bedrijven haar. Zoals Eco-OH! haar vroeg een vervolgonderzoek te doen en vanuit het hoofdkantoor van Adidas de vraag kwam of ze wilde nadenken over een nieuwe toepassing voor hun afvalmateriaal. Simone Post wilde een product maken van het restmateriaal waar het bedrijf het meest van heeft. Van de geschredderde schoenen die het bedrijf terugneemt via een eigen inzamelactie, ontwikkelde Post het eerste prototype dat eind april wordt gepresenteerd. Een spannend project in een van de meest vervuilende sectoren: de textielindustrie. Met als hopelijk resultaat dat haar tapijten wereldwijd in winkels en kantoren van Adidas komen te liggen.

‘Het leuke van dit soort opdrachten is dat het grote bedrijven betreft die nadenken over hoe ze anders kunnen produceren. Ik probeer als ontwerper mee te gaan in de ontwikkeling van ondernemingen die aan het begin staan van een verandering. Samen zetten we stappen vooruit die de voor- en de achterkant mooier maken.’

Met dank aan Connecting the Dots
Portretfoto door Boudewijn Bollmann