Mode & Textiel

Dutch Design Daily

1 / 9

By

By

By

By

By

By

By

By
Floor Nijdeken www.floornijdeken.nl

Crossover Collective

By 09-03-2015

In onze huidige maatschappij is heel veel kennis beschikbaar en er wordt steeds meer kennis aan toegevoegd. Maar hoe wordt deze doorgegeven? Tegenwoordig halen jonge mensen hun kennis uit boeken en van internet, terwijl kennisoverdracht via ouderen en hun erfgoed aan het verdwijnen is.

Floor: “De maatschappij is voortdurend aan verandering onderhevig en mensen worden bang voor spontaniteit en communicatie met elkaar. Ze trekken zich steeds meer terug in hun eigen privé ‘bubble’, terwijl de samenleving – misschien wel meer dan ooit – behoefte heeft aan werkelijke sociale uitwisseling.”

“Mijn sociale machine richt zich op een oude vorm van communiceren en sociaal actief zijn: collectief borduren. De bezoekers zijn een actief onderdeel van de installatie, waarin het centrale thema de overdracht van ‘erfgoed’ is – een verzameling gedragspatronen, kennis, expertise, vaardigheden, herinneringen, kernwaarden en emoties die je verbinden met je omgeving. Het tapijt is de stille getuige van vele kortstondige ontmoetingen, terwijl de bezoekers een positieve herinnering creëren.”

Foto’s: Louise te Poele