Digital Design

Dutch Design Daily

1 / 6

By

By

By

By

By
TU/e Industrial Design www.tue.nl

Ipsum

By 02-01-2021

One Week About – Studentenwerk, Faculteit Industrial Design, TU/e

Eerstejaars Master project
Mathias Verheijden, Charlaine Janssen en Bart Bongers

“Bij het thuiskomen en verlaten van je huis dient Ipsum als personificatie van de staat het huis. Door middel van een abstracte reeks aan bewegingen, geluiden en lichtanimaties worden bewoners zich bewuster van de status van hun huis bij het thuiskomen of verlaten van het huis. Deze karaktereigenschappen worden gedreven door real-time data uit het huis, waardoor het huis tot leven kan komen.

Binnen ons ontwerp zien wij het vertrekken en thuiskomen niet als één, maar twee losse rituelen die verschillende nadruk vereisen. Voor het verlaten van het huis focussen we op het gevoel van verantwoordelijkheid en veiligheid, zodat je je huis bewust en met een goed gevoel achter kan laten.

Ipsum representeert verschillende staten van het huis, bijvoorbeeld of er nog ramen of deuren open staan. Bij het thuiskomen licht de nadruk meer op het emotionele aspect van het herenigen met je huis. Ipsum voorziet hier een verwelkomende belevenis en vertaald de sfeer in het huis zodat je op een prettige manier weer bij je huis en de aanwezigen kan voegen.”