Future concepts

Dutch Design Daily

1 / 5

By

By

By
Gerjanne van Gink www.gerjannevangink.nl

Alzheimer Empathy collectie

By 11-01-2019

Als productdesigner en verpleegassistente ontwikkeld Gerjanne van Gink de Alzheimer Empathy collectie. De collectie helpt mensen met Alzheimer door middel van smart products, op een empathische manier langer de regie te behouden over hun eigen leven,  en verbetert daarmee het welzijn.

ADS-spiegel
ADS: Algemene Dagelijkse Structuur. De ‘ADS-spiegel’ is een spiegel die op een empathische manier ondersteuning biedt in de Algemeen Dagelijkse Structuur van mensen met Alzheimer. Wanneer de gebruiker de tandenborstel pakt is er op of naast de spiegel een filmbeeld te zien waar de gebruiker zich aan kan spiegelen. In de zorg noemt men dit mirroring, het voordoen van handelingen. De spiegel ondersteunt de gebruiker in tandenpoetsen, wassen, afdrogen en haren kammen.

Empathische koffiekopje
Het ‘empathische koffiekopje’ is een koffiekopje wat mensen met Alzheimer herinnert aan hun koffie. Het koffiekopje is de start geweest voor de Alzheimer Empathy products, binnen deze collectie wordt onderzoek gedaan hoe smart products op een empathische manier de Algemeen Dagelijkse Structuur van mensen met Alzheimer kunnen ondersteunen. Wanneer de koffie afkoelt geeft het kopje een lichtsignaal om de aandacht te trekken. Het vestigen van aandacht op een een koffiekopje komt voort uit eigen ervaringen van de ontwerper tijdens haar baan in de zorg.