Architectuur

Dutch Design Daily

1 / 12

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Critical Intermediate Affairs www.criticalintermediateaffairs.com

Architecture/33

By 03-06-2022

De tentoonstelling Architecture/33 viert een kritische en analytische benadering van architectuur. Deze aanpak is de afgelopen dertien jaar ontwikkeld in het kader van het vak Architectuuranalyse. De tentoongestelde geabstraheerde witte maquettes komen voort uit verschillende perspectieven waarmee gerealiseerde, onbebouwde of gesloopte gebouwen zijn geanalyseerd. Ze vormen een levende verzameling modellen die het resultaat zijn van een zoektocht om architectonische objecten te analyseren die verder gaat dan de gecanoniseerde retoriek rond een ontwerp.

Voor elke editie van vak is een thematische selectie van gebouwen onderworpen aan dezelfde analytische methoden waarbij de werken worden getekend, gemodelleerd en besproken; ze worden uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet, wat leidt tot een dieper begrip van hun betekenis voor architectuur en samenleving. Dit leidt tot onverwachte interpretaties van architectuur en kruisverbanden tussen schijnbaar onverenigbare ontwerpen. De modellen, allemaal schaal 1:33, zijn een essentieel onderdeel van deze ruimtelijke analyse, omdat in elk van hen analytische conclusies en geconstrueerde narratieven samenkomen. Met deze tentoonstelling worden de modellen gegroepeerd en vormen ze een onwaarschijnlijke stad, een cadavre exquis dat kan worden verkend en nieuwe narratieven.

Georganiseerd door: Critical Intermediate Affairs (CIA) & CASA Vertigo
Locatie: Plaza Vertigo, Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven
Datum: mei 2 – juni 3 2022