Ruimtelijke vormgeving

Dutch Design Daily

1 / 10

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Kossmanndejong www.kossmanndejong.nl

Artis, Het Groote Museum

By 11-05-2022

Gedurende vijf jaar werkten Kossmanndejong en ARTIS aan het nieuwste museum van Amsterdam dat officieel werd geopend door Koningin Maxima. Vanaf 12 mei is het museum open voor publiek. In het Groote Museum ga je op een persoonlijke expeditie die je met andere ogen laat kijken naar jezelf en al het andere levende wezen op aarde. Door je eigen lichaam te spiegelen aan planten, dieren en microben, kom je erachter dat je veel meer verbonden bent met de wereld om je heen dan je dacht. Het zit in je, je bent er onderdeel van, en zonder kan je niet bestaan. Wat maakt je tot wie je bent? Hoe verschil je van een salamander? Zeggen je schoenen iets over hoe verbonden je bent met de aarde? Dit museum is voor iedereen die openstaat om zichzelf en de eigen omgeving te bevragen.  

Een ander soort museum
Bij binnenkomst bovenaan de grote monumentale vlindertrap helpt een kunstwerk van Art + Com je vast met het veranderen van je perspectief. Op een beeldscherm zie je jezelf in de ruimte. Dan vliegt in diezelfde ruimte ineens het dak van het gebouw en kijken dieren naar binnen. Ben je als mens nog wel zo groot als je dacht? We geven de bezoeker hier bewust geen handvatten die je vertellen wat je moet denken of doen. Het museum geeft inzichten, maar trekt geen conclusies. Hier mag je gewoon even ‘zijn’. Bezoekers worden daarmee ook een beetje in het diepe gegooid. Neem bij voorbeeld de geurtunnel. Hier gaat het niet zozeer om wat je ruikt maar om de vraag wat het met je doet. Op sommige plekken worden bezoekers nog extra ontregeld wanneer er een soundscape klinkt waardoor het lijkt of er een oorverdovende stortbui op je neer komt. Het Groote Museum is een plek waar je je natuur kunt ervaren met je hele lichaam.

Een tegendraadse beeldtaal
Het gebouw is in 1855 speciaal gemaakt om de natuur te bestuderen en te ordenen volgens de toen geldende principes. Dit gebouw met haar 170 meter lange vitrines is eigenlijk het enige echte collectiestuk en speelt dan ook nog altijd een hoofdrol in het verhaal. Maar in dit verhaal is onze relatie met de natuur wel radicaal veranderd – het is niet meer wij en de natuur, maar wij als onderdeel ervan. Daarom is de nieuwe beeldtaal anders. Het verhaal zit niet meer netjes in de vitrines, geordend volgens biologische classificaties. De vitrinedeuren gaan open en de dieren treden naar buiten. De barrière van het glas wordt zoveel mogelijk doorbroken. De centrale doorgang is helemaal vrijgelaten, van het ene eind van de Oostzaal naar het andere eind van de Westzaal. In de Oostvleugel is een nieuwe werkplaats, een open plek voor iedereen waar elke dag wat gebeurt. Zo vervagen de grenzen tussen collectie en bezoeker, en wordt natuur en mens als één geheel benaderd.

Alles is met elkaar verbonden
De tentoonstelling is opgezet in twaalf thema’s, ieder met een specifiek lichaamsdeel als basis. Verschillende thema’s zijn daar vervolgens op een associatieve manier aan verbonden. Om deze associatieve verbanden te ondersteunen werd een nieuwe collectie gemaakt en verzameld. Ieder thema heeft als doel om iets te vertellen over jou in relatie tot de wereld om je heen en ieder thema wordt op een eigen manier verbeeld. Dit kan zijn met behulp van een kunstwerk, een interactieve opstelling of animatie maar dit kan ook op een nieuwe manier in de bestaande vitrines.

Colofon
Artistieke leiding­ – Haig Balian
Projectmanagement – Harrie Knol
Concept, inhoud en ontwerp ­– Peter den Dekker, Eveline Hensel, Haig Balian, Marjolein Drenth, Michel de Vaan (Kossmanndejong)
Collectie – Bettine Verkuylen, Colette Olof
Tekst – Anneke van Huisseling
Film en animatie – BIND
Media installaties – ART+COM Studios, Yipp
Geluid design – Pablo Lamar
Licht design – Simon Corder
Tentoonstellingsbouw – BRUNS
AV-techniek – Ata-tech
En vele anderen

Fotografie: Maarten van der Wal

Meer Kossmanndejong >