Compleet overzicht

Dutch Design Daily

1 / 1
Part of a Bigger Plan / Christian Borstlap www.partofabiggerplan.com

Artis Leeft

By 04-07-2017

De relatie tussen mens en natuur is veranderd. De nieuwe missie en visie van ARTIS vloeien voort uit die veranderde relatie. ARTIS wil zich onderscheiden door de complexiteit van alle levensvormen te tonen en de natuur als geheel te bekijken en laten zien. ARTIS laat niet slechts enkele elementen van de natuur zien, maar toont alle onderdelen – van microben tot planeten – en hun samenhang.

ARTIS heeft Christian Borstlap gevraagd om mee te denken hoe we deze nieuwe missie en visie verbeeldend over kunnen brengen naar ons publiek, met de film ARTIS LEEFT als resultaat. Hij is onder andere de medebedenker van Artis de Partis en heeft onlangs de tentoonstelling over Hercules Segers in het Rijksmuseum vormgegeven.

Meer Part of a Bigger Plan > 11.02.2015  / 20.04.2017