26-01-2020
Erfgoed

Dutch Design Daily

1 / 18

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Dutch Graphic Roots www.dutchgraphicroots.nl

Baer Cornet

By 26-01-2020

Graphic design erfgoed

De plaats en de betekenis van het werk van Baer Cornet (1937-2014 )binnen de Nederlandse grafische vormgeving lijkt – in elk geval in Limburg – zijn bijdrage aan de rode draad die tijdens het interbellum voortgekomen is uit het werk en de ideeën van Zwart, Schuitema en Kiljan: het zakelijke, objectieve, voortkomend uit een optimistische visie over de wereld. Die lijn werd na de oorlog opgepakt door bijvoorbeeld Sandberg en Treumann en is ook te vinden in de vormgeving van Teun Teunissen van Manen voor het idealistisch gestarte bedrijf De Ploeg. Cornet werd in die lijn opgeleid, hij paste ook helemaal in dat gebied van de vormgeving en heeft het als het ware ook uitgedragen binnen Océ en binnen de Limburgse kring van gelijkgestemden.

Het bedrijfsleven is het laatste decennium snel en rigoureus veranderd. Alles is zakelijker geworden en steeds meer gericht op marketing, omzet en winst, waarbij het visuele imago niet meer zo belangrijk gevonden wordt als vroeger. Dat imago moest toen het vertrouwen wekken bij de klant, maar die kijkt nu meer naar de cijfers. In dat opzicht was het verstandig van Cornet om zich voortaan te gaan wijden aan de meer essentiële kanten van de vormgeving en te trachten die steeds vager wordende echo van het vroegere optimisme hoorbaar en zichtbaar te laten blijven. Hij ging weer werken aan dat ingehouden geluid van wit.

Dutch Graphic Roots is een reeks online publicaties met als doel om aandacht te schenken aan de wortels van de Nederlandse grafische ontwerpcultuur.

Tekst: Paul Hefting