31-03-2023

Dutch Design Daily

1 / 12

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Peter Gerritsen www.peter-gerritsen.com

Betekenis geven aan het betekenisloze

By 31-03-2023

Nominee DuPho. SO Award 2023

“Mijn beelden zie ik, hoewel geenszins geregisseerd, als verzonnen, bedacht, maar ze geven dat niet gemakkelijk prijs. Ik denk dat als je het heel erg zou ‘aanzetten’ met bv photoshopedits of anderszins zware beeldmanipulatie, de toeschouwer eerder het niet documentaire karakter zou herkennen. Mijn doel is juist betekenis te geven aan het, (niet geënsceneerde!) oppervlakkig bekeken, betekenisloze door het met mijn (fotografische) blik aan te raken en met zo bescheiden mogelijke middelen te werken. Tonaliteit, kleur en vormgeving zijn vaak eerder grijs dan kleurrijk. De betekenis die ik suggereer zou je kunnen omschrijven als ruimte of afwezigheid, of juist de aanwezigheid van het onkenbare en onzichtbare. Zichtbaar gemaakt door het tastbare dat zich daar júist naast bevindt, of de grens afbakent tussen vast en vloeibaar. Soms zie ik dat ik dit letterlijk doe, door inkadering en beklemtonen van ruimte en diepte in een beeld, soms ook door de suggestie van een abstracte betekenis die opgeroepen wordt door een subtiele handeling in het beeld of door een aan iets anders refererende opstelling van objecten.

Het spanningsveld dat ontstaat tussen documentair en ‘gemaakt’ of subjectief is voor mij heel belangrijk.

Mijn werkveld is altijd de (grote) stad. Onvermijdelijk vind ik daarin de mens als bouwer en maker van functionele en ongebruikte ruimte, de bewoner die scheidt, grenzen aanbrengt en doorbreekt, ook tussen flora en beton, zijn verlangen naar ‘groen’ en zijn krachtige destructieve vermogens inzettend om dat groen te vernietigen. Het maken van donkerte en schaduw en het toelaten van licht en maken van ‘verlichting’ waar hij wilde verbergen. En hoe hij zich daarin beweegt, handelt en tot anderen verhoudt.”

Meer over de Dutch Photography Award: dupho.nl