Grafische vormgeving

Dutch Design Daily

1 / 11

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Geert Setola www.linkedin.com/in/geertsetola

Cahiers Setola – Ogenblikservaringen

By 17-05-2015

Cahiers Setola is een serie digitale publicaties uitgegeven door grafisch ontwerper Geert Setola. De cahiers zijn gratis. Ze verschijnen in beginsel in het Nederlands maar soms ook in een Franse of Engelse versie, al naar gelang het onderwerp en het beoogde publiek.

Geert: “Wat in deze serie cahiers allemaal aan de orde komt is niet vooraf bepaald, maar het zou wel eens kunnen gaan over zaken als poëzie, kunst en design, ‘de-la-musique-avant-toute-chose’, de letteren en hun ismen, vriendschap en liefde en uiteindelijk over die eeuwige, gekoesterde reductio ad absurdum.”

Geert: “Het laatst verschenen cahier, ‘Ogenblikservaringen’ (CS-003) gaat over haiku. Ik heb nieuwe uitgaven in voorbereiding, onder andere over modernistische muziek en misschien ook over de invloed van de Hollandse landschapschilderkunst op de Franse romantische schilders.”