Mode & Textiel

Dutch Design Daily

1 / 14

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Camiel Fortgens www.camielfortgens.com

CAMIEL FORTGENS

By 18-05-2018

“Ik wil met mijn werk normen, zowel die binnen de maatschappij als geheel als die binnen de modewereld, onderzoeken en bevraagbaar maken.”

“Onder mijn merknaam CAMIEL FORTGENS maak ik collecties die telkens geboren worden uit de vraag: waarom is iets zoals het is? Door te puzzelen met elementen van het alledaagse en deze in een andere context te plaatsen en zo te vervreemden, licht ik de norm uit en bevraag ik het algemeen geaccepteerde. Daarin heb ik extra aandacht voor het snijvlak van kleding, (massa)identiteit en sociale omgangsvormen: mode wil ik weer inzetten als cultureel-maatschappelijk vehikel, dat zich niet laat leiden door trends en commercie.”

“Een belangrijk thema in mijn werk is ‘imperfectie’. De modewereld wordt doorgaans gekarakteriseerd door een sluier van perfectie, schoonheid en het artificiële. Ik bezie dit fenomeen met een kritische blik. Deze sluier probeer ik in mijn eigen werk weg te werken, of eigenlijk afwezig te laten. Binnen mijn werk is altijd duidelijk het onderzoek te zien en de menselijke hand. Ik verwelkom de imperfectie door kledingstukken niet geheel af te werken, naden niet perfect recht te stikken en de kleine foutjes te laten zitten. Ik wil de onhaalbare norm die de modewereld heeft gecreëerd doorbreken. Ik wil deze geïnstitutionaliseerde hyperrealiteit achterwege laten en ruimte maken voor al wat afgekeurd en buitengesloten wordt.”