Product Design

Dutch Design Daily

1 / 7

By

By

By

By

By

By
Frank Kolkman www.frankkolkman.nl

Crystal Dream Machine

By 22-02-2019

De Crystal Dream Machine maakt gebruik van de optische eigenschappen van Swarovski-kristal om ervaringen van diepe ontspanning en ‘kunstmatig dromen’ voort te brengen. Het project speelt in op het thema ‘smart living’ zoals vastgelegd door Swarovski Designers of the Future.

Met steeds meer netwerktechnologieën die de grenzen tussen ons professionele, sociale en innerlijke leven doen vervagen, neemt het aantal mensen die leiden aan angst, slapeloosheid en depressie toe. De Crystal Dream Machine probeert deze trend te keren door een alternatieve manier om te ontspannen aan te bieden.

Voortbouwend op het werk van kunstenaars uit de jaren 50 en 60, zoals Brion Gysin en Tony Conrad, maakt het apparaat gebruik van een neurobiologisch principe genaamd ‘brainwave entrainment’ om veranderde bewustzijnstoestanden te creëren. Door de Swarovski-kristallen met vooraf bepaalde snelheden rond te laten draaien, produceert de droommachine pulserende lichteffecten die op de gesloten oogleden worden geprojecteerd om een ​​hersenfrequentierespons op te wekken. Als gevolg hiervan worden de hersengolven gesynchroniseerd met het externe ritme, waardoor verschillende niveaus van alertheid in de hersenen optreden. Stimulatie in het bereik van de alfa- en theta-frequenties gaat gepaard met ontspanning.

Om de ervaring verder te verbeteren is geluid geïntegreerd in de vorm van ‘binaural beats’. Sam Conran, een geluidskunstenaar uit Leipzig en Londen, heeft een op maat gemaakte 3D-compositie gemaakt, geïnspireerd op diffractiepatronen in röntgenkristallografie.