14-04-2017

Dutch Design Daily

1 / 12

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Beautiful Minds www.beautifulminds.nl

Cultuur in de Klas

By 14-04-2017

Stoffig? No way!
Cultuur in de Klas. Online platform voor cultureel onderwijs, want kijken is zien.

Is cultuur belangrijk in het onderwijs? Kunst, theater, opera, erfgoed of klassieke muziek; veel kinderen vinden cultuur maar stoffig en educatie erover gebeurt vooral buiten school. En dat is jammer. Want cultuur is een belevingswereld waar kinderen zich prima in kunnen uitleven, áls ze het eenmaal zien. Daarom het advies van de Onderwijsraad: leren, creëren, inspireren. Want op de basisschool wordt een fundament gelegd voor de culturele ontwikkeling van kinderen. Het helpt kinderen om te leren functioneren in een complexe, pluriforme en snel veranderende maatschappij. Daarom brengen we kinderen nu in contact met cultuur via het platform Cultuur in de Klas. Leraren en andere onderwijsprofessionals vinden hier een totaal aanbod van alle cultureel educatieve programma’s voor kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Kijken naar kunst en cultuur vereist kennis en met die kennis als basis, kun je leren zien. Zien om te begrijpen, de lol ervan inzien, het leuk vinden om je ogen te openen en je blik te verbreden. Om de drempel naar cultuureducatie te verlagen heeft Beautiful Minds het online design en de bijbehorende visuele identiteit ontwikkeld, met een knipoog. Neem het niet al te serieus, maar kijk omdat het leuk is om te zien.

www.cultuurindeklas.nl

Genomineerd voor de ADCN Awards 2017

ADCN
ADCN is het platform voor creativiteit in de reclame en vormgeving in Nederland.
Meer informatie: www.adcn.nl