Erfgoed

Dutch Design Daily

1 / 6

By

By

By

By

By

By
Paul Mijksenaar Award www.paulmijksenaaraward.com

De complete serie Bosatlassen wint ontwerpprijs

By 29-10-2020

De vijfde ‘Paul Mijksenaar Design for Function Award’ is toegekend aan Noordhoff Atlasproducties voor De Bosatlas – de gehele serie – waar ook de geestelijk vader  Pieter Roelf Bos deel van uitmaakt.

De prijs wordt uitgereikt en geregistreerd in klein gezelschap op donderdag 12 november in Amsterdam. De registratie, met een bijdrage van schrijver en cabaretier Kees van Kooten, komt binnen een week online op de website.

‘Crisp’: leesbaar en helder
De Bosatlas is sinds 1877 uitgegroeid tot een educatief icoon met een ontwerp waarin niets overbodig is.

De grafische vormgeving van De Bosatlas richtte zich vanaf de eerste druk op de leesbaarheid en de helderheid van het kaartbeeld. Dit is ook voor kaartenmakers na Bos, altijd een leidraad geweest. Kartograaf Ferjan Ormeling omschrijft deze modernistische eigenschap als ‘crisp’ die zich vanaf 1981 vooral manifesteert in het groeiend aantal thematische kaarten.

Bevredigende terughoudendheid
Constante verbetering was steeds het uitgangspunt van de makers; men luisterde goed naar de jonge gebruikers en hun leraren. Nieuwe inzichten leidden tot uitbreidingen met bijvoorbeeld de thematische kaarten. Deze kaarten vormen de verborgen achtergrond van de zichtbare wereld en zo de ruggengraat van de huidige atlas.

Juryvoorzitter Paul Mijksenaar: ‘De eis aan de bruikbaarheid heeft er toe geleid dat spectaculaire kaarten wat kleur en reliëfwerking betreft soms zijn opgeofferd. Een zekere rust en terughoudendheid hebben echter na 55 Bosatlas-edities bewezen bevredigender te zijn, zoals dat ook geldt voor de inrichting van de eigen woning.’

De prijs gaat, naast alle opeenvolgende redacteuren en kaartontwerpers van De Bosatlas, naar uitgeverij Noordhoff Atlasproducties die het zolang heeft volgehouden.

Over de prijs
De Paul Mijksenaar Design for Function Award is bedoeld als erkenning voor vaak anonieme ontwerpen waarin bruikbaarheid voorop staat. Eerdere winnaars van de prijs waren onder andere de montage-instructies van IKEA en de Amsterdamse ‘Puccini-methode’.