Mode & Textiel

Dutch Design Daily

1 / 8

By

By

By

By

By

By

By
Saskia Lenaerts saskialenaerts.com

Dis-armed Collection

By 08-01-2021

Transnationale ontwerpstudio ontwapent legerdumpkleding voor wereldvrede.

Saskia Lenaerts: “Ik dank een intrinsiek onderdeel van mijn identiteit aan mijn diverse achtergrond, gekenmerkt door migratie en culturele versmelting over generaties. Een cross-culturele manier van leven beschouw ik als normaal en is er een die ik voor de wereld voor ogen heb. Via mijn ontwerpen streef ik naar een transnationale manier van leven door vooroordelen te ontwapenen. Ik hergebruik en ontmantel legerdumpkleding om de grenzen, het geweld, de repressie en het nationalisme die ze vertegenwoordigen te doorbreken. Het resultaat zet de kijker op de verkeerde voet door militaire kleding te gebruiken voor een tegengesteld nieuw doel. Het elimineert negatieve associaties om mijn opvattingen over een grenzeloze, diverse, duurzame en meer verenigde wereld weer te geven.”