17-08-2021
One week about

Dutch Design Daily

1 / 8

By

By

By

By

By

By

By

By
Inderjeet Sandhu www.inderjeetsandhu.com

Driving Dutch Design – Inderjeet Sandhu

By 17-08-2021

ONE WEEK ABOUT Driving Dutch Design door curators Patrick Aarts Sen (BNO) en Katja Lucas (DDF)

Driving Dutch Design is hét professionaliserings- en netwerkprogramma van ABN AMRO, Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) en Dutch Design Foundation (DDF) dat gedreven ontwerpers op weg helpt in de wereld van het creatief ondernemerschap. Inderjeet Sandhu is één van hen.

The Home
“Mijn autonome werk vervaagt vaak de grenzen van verschillende disciplines, waarbij ik geleidelijk voortbouw op mijn persoonlijke gevoel van thuis, erbij horen en er niet bij horen vanuit een diasporische positie. Door subversieve humor te gebruiken en objecten, symbolen of verschillende materialen samen te brengen, vermeng ik gescheiden omgevingen en creëer ik een verrijkte ruimte die vragen oproept over sociale en culturele kwesties. Deze vragen zijn steeds gebaseerd op de persoonlijke ervaring van het bi-cultureel opgroeien. De herinnering aan de ‘Indiase huiskamer’ als ‘de binnenkant’ en de Nederlandse cultuur als ‘de buitenkant’ van het huis, vormen de basis voor mijn ontwerpmethodes om tegengestelde referenties in mijn objecten te mengen.

Door te schuiven met karakteristieke kenmerken als vorm, symboliek, materialiteit en constructie worden de objecten bevrijd van hun eerdere sociale en historische constructie en geherinterpreteerd tot objecten voor contemplatie en provocatie. Het doel is hun waarde en relatie tot het origineel waarvan ze zijn afgeleid te heroverwegen. De acties in kwestie stellen altijd, op een of andere manier, vaste regels, waarden en normen ter discussie en hebben als doel een bestaande orde te provoceren.”

Driving Dutch Design
“Het Driving Dutch Design programma en de bijbehorende masterclasses hebben mij de mogelijkheid gegeven om te onderzoeken wat de thema’s zijn in mijn werk. Het heeft me in staat gesteld een duidelijker boodschap te creëren in wat ik wil communiceren met mijn objecten. Dit heeft geresulteerd in het maken van een sjabloon dat door het gesprek met mijn coach nu fungeert als gereedschap dat me helpt bij het beslissen welke nieuwe ideeën ik verder ontwikkel en welke niet.”

Kijk voor meer informatie over de deelnemers, het programma en aanmelden op drivingdutchdesign.nl.