18-01-2022

Dutch Design Daily

1 / 9

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Mart Veldhuis www.martveldhuis.com

Eigen Schuld

By 18-01-2022

Al eeuwenlang worden tapijten gebruikt als een vertelvorm om sociale en politieke ontwikkelingen te duiden. Met mijn project ‘Eigen Schuld’ doe ik hetzelfde. Het tapijt symboliseert het leven van een student met een studieschuld. De hoogte van mijn eigen studieschuld bepaalt de verkoopprijs van het tapijt (€46.530,34, oktober 2021). Met dit bedrag koppel ik de financiële realiteit aan de fysieke realiteit van het tapijt en wil daarmee de bewustwording rondom studieschuld en het sociale leenstelsel vergro­ten.

Mart Veldhuis
Professioneel struggelaar, miniscule wereldverbeteraar, quasi-intellectueel en rechtshandig. Ik ben een beeldmaker die vanuit zijn eigen interesses, beleving en omge­ving te werk gaat, maar ook af en toe de krant leest. Daarom ben ik als Illustrator in staat om persoonlijke en maatschappelijke aspecten van het leven te vertolken naar beeld. Ik zou mijn werk omschrijven als ritmisch, le­vendig, verhalend en communicatief. Af en toe heb ik ook een beetje kritiek op dingen. Luchtig, maar wel serieus.

Fysieke Afmetingen: 150×468 cm
Materiaal: Gewoven wol, acryl, en katoen en polyester

Winnaar HKU Awards, categorie Ondernemerschap