Fotografie

Dutch Design Daily

1 / 16

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Open Set www.openset.nl

Jan van Toorn en Els Kuijpers

By 23-08-2015

ONE WEEK ABOUT Education door curator Open Set 2015

Workshop: Staging the Message – Strategy, Method and Language Use
Data: 6-8 augustus 2015
Locatie: Witte de With Center for Contemporary Art

Opdracht
“Deze workshop beoogt de deelnemers theoretische en praktische tools aan te reiken voor een redactionele benadering van visuele productie. Er wordt ingegaan op de verscheidenheid aan middelen van de ‘journalistieke’ traditie van design in de media, die meer complexe en argumentatieve vormen van communicatie bevorderen en de geconstrueerde natuur van boodschappen naar voren brengen om een actieve interpretatie aan de kijker/lezer te ontlokken.

De nadruk ligt op de potentie en rijkdom van de ‘reflectieve’ en ‘dialectische’ methode in een poging om de specificiteit van zijn projecterende en emancipatorische praktijk te hervinden. Met de sociale werking van de boodschap als uitgangspunt richt de workshop zich op het redactie- en maakproces, waarbij een methode wordt geïntroduceerd om het verzamelen en redigeren van informatie te structureren op een manier die de basis legt voor de enscenering, de mise-en-scène van feiten en visies op de meervoudige sensorische sporen van het visuele.”

Resultaten
In deze workshop werd de deelnemers gevraagd een visueel archief te maken van associaties, gebeurtenissen en beeldverslagen. Ze keken naar de visuele voorstelling vanuit zowel een persoonlijk als een collectief perspectief. Hierbij werd getracht voorbij de esthetiek te kijken van de traditionele methodes van visuele representatie en communicatie.