Social design

Dutch Design Daily

1 / 6

By

By

By

By

By

By
Cindy van den Bremen www.cvdbremen.com

Financiering social-design processen

By 18-08-2016

One Week About Social Design door Cindy van den Bremen

Als pas afgestudeerde klopte ik voor mijn zelfgeïnitieerde projecten aan bij kunst- en cultuurinstellingen. Die verwezen mij door naar welzijnsafdelingen. Daar zeiden ze weer dat ik bij de afdeling kunst en cultuur moest zijn. Mijn werk werd niet begrepen omdat het niet afgekaderd binnen een hokje te plaatsen viel.

Nadat ik mijn portfolio had opgebouwd met zelfgeïnitieerde projecten werd ik opgemerkt en gevraagd door anderen. Ik werkte in het begin vooral in de cultuursector, waarbij we werkten met andere stakeholders in wijken, zoals gemeenten en woningcorporaties.

Na de kaalslag in de kunst- en cultuursector verschoven mijn opdrachten richting gemeenten en woningcorporaties, vaak vanuit leefbaarheid of gebiedsontwikkeling (zoals het project Gebiedsontwikkeling St. Joseph in Eindhoven). Daar lijkt de overheid nu weer een einde aan te maken, omdat die – na alle misstanden in de sociale-huursector – vindt dat corporaties zich sec met de verhuur van woningen bezig moeten houden. Dus verschuift social design weer naar de achtergrond.

Maar de wijk bestaat naast stenen vooral uit mensen en deze ontwikkeling lijkt in tegenspraak met het overheidsbeleid dat juist pleit voor een participatiesamenleving. Om bewoners een actieve rol te laten spelen zijn er aanjagers nodig. Dat zijn vaak social designers, maar dan moeten die wel worden erkend in hun werk.

De nieuwe woningwet van minister Blok beperkt Woningcorporaties bij het inzetten van social designers in hun buurten. De overheid is van mening dat het sociale aspect in buurten bij welzijn thuishoort. Daar gaan we weer met de hokjesgeest!