Fotografie

Dutch Design Daily

Floor Hofman

By 23-11-2018

“De verhalen die ik vertel zijn klein en persoonlijk en snijden vaak tegelijkertijd een groter sociaal maatschappelijk onderwerp aan. Ik vertel ze op verschillende manieren: Met fotografie, film, tekeningen of audio. Ik onderzoek dat wat alledaags lijkt en daardoor over het hoofd gezien wordt.”

Schatten van Woensel-West
Tien kinderen uit Woensel-West laten hun wijk zien door te filmen wat voor hen belangrijk is. Woensel-West kampte met grote sociale en economische problemen, maar heeft de afgelopen tien jaar flinke stappen gemaakt. Met hun camera’s laten de kinderen hun unieke kijk op hun wijk en de veranderingen zien.

Behind the Backdrop
In de Taiwanese hoofdstad Taipei is een groeiend aantal winkels gespecialiseerd in bruiloften en pre-ceremoniele fotosessies. Jonge mensen nemen westerse beeldtaal en symboliek ter harte en vervangen de Taiwanese tradities van vorige generaties. Gefascineerd door deze verschuiving en de resulterende spanning tussen generaties, volg ik drie stellen en hun romantische idealen.

About Happiness
Woningcoöperatie Woonbedrijf Eindhoven ontving een stijgend aantal klachten over statushouders die in Nederlandse wijken komen wonen. Statushouders zijn mensen met een vluchtelingen achtergrond die voor minimaal vijf jaar in Nederland mogen verblijven. Deze film portretteert twee vrouwen met een vluchteling achtergrond die actief bijdragen aan de wijk.