13-10-2018

Dutch Design Daily

1 / 8

By

By

By

By

By

By

By

By
Xandra van der Eijk www.xandravandereijk.nl

Future Remnants

By 13-10-2018

In het project ‘Future Remnants’ onderzoekt Xandra van der Eijk de invloed van de mens op de vorming van mineralen. Volgens wetenschappelijk onderzoek is de toename van de minerale diversiteit in de afgelopen vijftig jaar aan de mens toe te schrijven. Zodoende kan deze reeks experimenten worden gezien als een voorproefje op wat ons te wachten staat.

De mens is verantwoordelijk voor een grootschalige herdistributie van materie, waardoor situaties ontstaan die leiden tot onbedoelde en onverwachte chemische reacties. Aan de hand van algemeen beschikbare metalen en oplossingen laat ‘Future Remnants’ zien hoe aannemelijk de verandering van de geologie door de mensheid is roept vragen op over wat de gevolgen zijn op de lange termijn.

Voorwerpen van staal, aluminium, zink en koper werden blootgesteld aan oplossingen voor huishoudelijk gebruik met een laag chemicaliëngehalte voor een periode van minimaal twee tot maximaal zeven dagen. Doordat binnen deze korte tijdspanne een grote diversiteit aan patronen, kristallen en kleuren kan ontstaan, roept het project gemengde gevoelens op: zorg en hoop. Als dergelijke effecten kunnen worden bereikt met chemicaliën die relatief veilig en onschadelijk zijn, wat gebeurt er dan boven en onder de grond als gevolg van het dumpen van chemisch afval op veel grotere schaal?

De illegale farmaceutische industrie loost chemische stoffen in de bodem en waterwegen en zandafgravingen worden opgevuld met vervuilde grond. Kunnen onbedoelde chemische reacties schadelijke effecten neutraliseren, of creëren ze een nog veel gevaarlijkere situatie? Kan het bizarre scala aan nieuwe materialen en mineralen dat uit deze reacties voortkomt een positief doel dienen? De installatie combineert speculatief ontwerp met scheikundige experimenten en materiaalonderzoek en geeft ons een blik in het landschap van de toekomst.

‘Future Remnants’ is ontwikkeld in reactie op het thema ‘Mutant Matter’ van Dutch Invertuals in samenwerking met Franklin Till en werd gepresenteerd tijdens de Milan Design Week 2018.

New Material Award Nominee 2018

Foto’s: Dutch Invertuals / Ronald Smits