Digital Design

Dutch Design Daily

1 / 2

By

By
Het Nieuwe Instituut nadd.hetnieuweinstituut.nl

Lancering Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur

By 17-12-2020

Ontwerp is overal om ons heen. Ontwerpers en spelers in de digitale cultuur hebben een grote bijdrage geleverd aan ervaringen van schoonheid, gemak, kritiek, welzijn en eveneens aan het signaleren en oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarom is het, in deze snel veranderende tijd, essentieel om zowel terug- als vooruit te kunnen kijken naar wat er eerder al is bedacht, bekritiseerd en ontworpen.

Het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur (hierna aangeduid als NADD) is het samenwerkingsverband gericht op Nederlands ontwerperfgoed. NADD maakt de relatie tussen ontwerp en maatschappelijke vernieuwing zichtbaar en wil hiermee aantonen dat de archivering en ontwikkeling van design en digitale cultuur erfgoed van wezenlijk belang is voor de samenleving.

NADD ambieert een toegankelijk geheugen van design en digitale cultuur te zijn en een dynamische plek voor kennisdeling. De missie van het netwerk is een verbindende en inspirerende rol te spelen bij maatschappelijke innovatie- en transitievraagstukken. Het huidige en toekomstige erfgoed van design en digitale cultuur dient voor dat doel zichtbaar, bruikbaar en houdbaar te zijn voor professionals, onderzoekers, onderwijs en een breed publiek.

Lancering
Vandaag wordt het NADD om 17.00 uur officieel gelanceerd met een online programma via live.hetnieuweinstituut.nl