Product Design

Dutch Design Daily

1 / 6

By

By

By

By

By

By
Spark design & innovation www.sparkdesign.nl

Het Rescue Tip-Board

By 27-01-2015

Het Rescue Tip-Board is een volledig opblaasbaar reddingsvlot voor hulpverleners. Hiermee kunnen zij een waterslachtoffer snel bereiken en effectief hulp verlenen.

Door achterop het vlot te gaan staan, kantelt het. De hulpverlener kan de drenkeling met weinig krachtsinspanning aan boord krijgen door achterover te leunen. Er kan meteen gestart worden met stabiliseren waardoor de overlevingskans van waterslachtoffers aanzienlijk toeneemt. Het vlot wordt voortgetrokken door een Seabob, een krachtige elektrische waterjet.

Dit product is ontwikkeld door Spark design & innovation samen met de brandweer van Veiligheidsregio Haaglanden. HONOR Safety & Consultancy heeft in het ontwikkelproces een adviserende rol op het gebied van veiligheidsaspecten gehad.

Het ontwerp van het Rescue Tip-Board is in 2014 bekroond met een Dutch Design Award. De jury prees niet alleen het eindresultaat maar ook het ontwikkelingsproces. De belangen van alle stakeholders zijn meegenomen door grondig onderzoek naar de gebruikssituatie en omgevingsfactoren en door nauwe samenwerken tussen de betrokken partijen.