Ambacht

Dutch Design Daily

1 / 21

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Crafts Council Nederland www.craftscouncil.nl

Indigo: Sharing blue

By 19-12-2016

Indigo: Sharing blue is een onderzoeksproject naar de toepassing van indigo en de specifieke textieltechnieken die daaruit ontstaan zijn. In Japan wordt natuurlijk indigo nog steeds veelvuldig toegepast, in Europa is dit, met de uitvinding van de synthetische indigo aan het einde van de negentiende eeuw, nagenoeg verdwenen. In Japan worden de ambachten nog altijd hoog gewaardeerd en zijn nauw verbonden met de maatschappij en levenswijze. Er is echter nauwelijks sprake van vernieuwing. In Nederland verdwijnt juist de diepe kennis van de technieken, maar wordt er volop geïnnoveerd. Deze crafts exchange was een uitgelezen kans voor beide culturen om van elkaar te kunnen leren.

Na een succesvolle en drukbezochte tentoonstelling tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven worden de indigostudies van maker-designers Aliki van der Kruijs, Liselore Frowijn, Adrianus Kundert en Maaike Gottschal nu getoond op het eiland waar Japan en Nederland elkaar in de zeventiende eeuw leerden kennen. Kyushu is de bakermat van een eeuwenlange interactie tussen de twee verschillende culturen die samen komen in het project Indigo: Sharing blue. In Japan wordt er verder onderzocht hoe deze crafts exchange kan worden uitgebreid en verstevigd, door ontmoetingen met bestaande en nieuwe partners.

400 jaar Holland-Kyushu
De contacten tussen Nederland en Kyushu gaan terug tot de zeventiende eeuw, daar is een zaadje geplant voor wederzijdse nieuwsgierigheid die tot op de dag van vandaag voortduurt. In 2016 en 2017 wordt dat met het cultureel samenwerkingsprogramma Holland-Kyushu gevierd.

www.hollandkyushu.com