19-12-2017

Dutch Design Daily

1 / 14

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Mei architects and planners www.mei-arch.eu

Kaaspakhuis Gouda

By 19-12-2017

Loftwoningen in een rijksmonument
Het kaaspakhuis ‘De Producent’ in kaasstad Gouda is een rijksmonument en onderging een spectaculaire transformatie tot loftwoongebouw. Mei architects and planners nam samen met White House Development zelf het initiatief voor deze succesvolle ontwikkeling. In het hart van het gebouw is een royaal atrium gemaakt, van waaruit nu 52 unieke en sfeervolle loftwoningen worden ontsloten. Door innovatief hergebruik van zoveel mogelijk elementen uit het oude pakhuis, zoals de originele kaasplanken, is de geschiedenis van 100 jaar kaas nog goed voelbaar in het gebouw.

Het oorspronkelijke kaaspakhuis van ‘De Producent’ is een rijksmonument. Daarom worden de grootste veranderingen van de transformatie naar loftwoongebouw pas zichtbaar als je het gebouw binnen gaat. Door aan weerszijde van de oorspronkelijke ventilatiesteeg tussen de twee pakhuizen stukken vloer en gevel weg te halen, en vervolgens de steeg te overkappen, is een royaal atrium gecreëerd dat licht brengt in het gebouw. Van hieruit worden vier lagen loftappartementen ontsloten. Een deel van de oorspronkelijke steeggevels is in het atrium overeind blijven staan en wordt hergebruikt als liftschacht. Twee glazen liften bewegen langs deze historische gevelwanden op-en-neer en laten de bewoners het gebouw optimaal beleven.

Circulariteit is in dit project niet alleen als duurzaam en kostenbesparend principe ingezet, maar geeft ook betekenis aan het gebouw door de geschiedenis van 100 jaar kaas maken voelbaar te houden.

Meer Mei architects and planners > 06.06.2016 / 19.04.2017

Foto’s: Ossip van Duivenbode
Video: AMMO – Amber Heij