30-12-2015
One week about

Dutch Design Daily

1 / 12

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Laurens van Wieringen www.laurensvanwieringen.nl

Laurens van Wieringen

By 30-12-2015

ONE WEEK ABOUT Design from Arnhem door Ontwerp Platform Arnhem

Laurens van Wieringen studeerde in 2000 af aan de opleiding Product Design van ArtEZ in Arnhem. Datzelfde jaar studeerde hij verder aan het Royal College of Art in Londen. Gevraagd naar wat het Royal College anders maakte dan de opleiding in Arnhem noemde Laurens van Wieringen twee dingen. Tijdens zijn studie in Londen voerde hij rechtstreeks opdrachten uit voor serieuze, commerciële opdrachtgevers. Je speelde, anders gezegd, in Londen al als student in een andere divisie dan in Nederland. Bijzonder was verder de omgang met studenten uit andere werelddelen. Laurens van Wieringen: ‘Rechtstreeks uit de mond van een Koreaan of een Zuid-Amerikaan horen wat er in zijn hoofd omgaat, is een ervaring die met niets anders is te vergelijken. Je maakt kennis met manieren van denken en kijken die tot dan toe buiten je belevingswereld liggen. Daardoor neem je afstand van eerdere vanzelfsprekendheden, zoals de Hollandse directheid bijvoorbeeld.’

In 2013 begon Laurens van Wieringen zijn eigen bureau. Hij ontwikkelde samen met meubelproducent De Vorm en andere betrokkenen de LJ-stoel, waarvoor uit petflessen gewonnen vilt wordt gebruikt. ‘Naar mijn idee’, aldus Laurens van Wieringen, ‘ is het tijdperk van de individuele ontwerper wel voorbij en gaat het erom mensen en hun doelen en wensen bij elkaar te brengen en samen te werken.’

Lees het interview met Laurens van Wieringen op het blog van Ontwerp Platform Arnhem
www.o-p-a.nl/blog/laurens-van-wieringen-2000-2002

Tekst: Peter Nijenhuis