Dutch Design Daily

1 / 10

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
diederendirrix www.diederendirrix.nl

Make It Anew

By 10-06-2018

Architectuur bouwt altijd voort op de geschiedenis. Zelfs de avantgardistische overtuiging ‘make it new’ veronderstelt nog steeds een verleden. Het is onmogelijk je iets nieuws voor te stellen zonder je bewust te zijn van het voorafgaande. Dit geldt des te meer voor hergebruik van bestaande gebouwen, waarbij ontwerpers een houding ten opzichte van het verleden moeten aannemen.

In hun transformatieprojecten hervertellen Diederendirrix verhalen van gebouwen en locaties. Door delen van het verhaal te parafraseren, door centrale factoren te herschikken en met architectuur in andere woorden te spreken ‘maken zij het opnieuw’.

In de nieuwe publicatie ‘Make It Anew’ beschrijven Paul Diederen en Bert Dirrix samen met Hans Ibelings de werkwijze van het bureau bij het renoveren, regenereren, herstructureren en herbestemmen van bestaande gebouwen.

Publicatie ‘Make it Anew’
Hans Ibelings & diederendirrix architects
Uitgever The Architecture Observer

Meer diederendirrix > 04.03.2016 / 19.03.2018