Dutch Design Daily

1 / 10

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Open Set www.openset.nl

Martijn Engelbregt

By 20-08-2015

ONE WEEK ABOUT Education | curator Open Set 2015

Workshop: Intuitive Human Beings Approach­
Data: 3-5 augustus 2015
Locatie: WORM

Opdracht
“Tijdens deze driedaagse workshop werken we met onze handen, onze hersenen, onze geest en ons lichaam. We gebruiken elk van onze 12 zintuigen om onze prachtige planeet en haar bewoners te verbeteren. We gaan op zoek naar nieuwe manieren van omgaan met mensen, onszelf, elkaar, het ik in jou. We kijken samen naar hoe mensen met elkaar omgaan om ze op onze waardevolle maar nederige manier te beïnvloeden.

We gaan de straat op, bezoeken parken, cafés en musea om de anderen te bestuderen. We verzamelen aantekeningen en gegevens, ontdekken ongeschreven regels. We buigen alle regels, geschreven en ongeschreven. We stellen een grafisch handboek samen ter grootte van 1 pagina in een expositie/performance/installatie/ontwerp voor de leden van de menselijke soort.”

Resultaten
Wat is de rol van intuïtie in de ontwerppraktijk? Hoe ziet het designproces er uit als in plaats van de conventionele objectieve positie de persoonlijke ervaring van de ontwerper het uitgangspunt is? Kan deze manier van werken mensen nog steeds beïnvloeden en kunnen ontwerpers een dialoog aangaan met het publiek? Tijdens de workshop gingen de deelnemers op zoek naar antwoorden op deze vragen. Gezamenlijk hebben ze een handboek gemaakt voor de ‘Intuitive Human Beings Approach’. Hierin worden stappen beschreven die genomen moeten worden, zoals vertrouwen, stilte, aanwezigheid, geluk en comfort, om een confrontatie aan te kunnen gaan met het publiek.