Dutch Design Daily

1 / 13

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Tinker imagineers www.tinker.nl

Nationaal Ereveld Loenen

By 09-02-2021

Nationaal Ereveld Loenen heeft een gloednieuw herdenkings- en educatiecentrum, dat eind 2020 officieel werd geopend door Koning Willem-Alexander. Experience design bureau Tinker imagineers kreeg de opdracht een permanente tentoonstelling te ontwerpen, waarvan een deel zich in een multifunctionele ruimte bevindt en dus verplaatsbaar moest zijn. Het eerste deel van de tentoonstelling richt zich op verhalen van Nederlandse oorlogsslachtoffers en de inzet van Nederlanders tijdens internationale (vredes)missies. Bezoekers komen via spiegels in aanraking met nabestaanden van oorlogsslachtoffers en worden zo geconfronteerd met het idee dat dit ook over henzelf had kunnen gaan. De verhalen maken duidelijk dat het verdriet na zoveel jaar nog sterk aanwezig is en vaak generaties lang doorwerkt. Tijdens het kijken is de bezoeker zich steeds bewust van zijn eigen spiegelbeeld.

Ondertussen biedt een projectie met verschillende fragmenten op een van de muren perspectief op oorlog en vrede toen en nu. In de ruimte ernaast staan de veteranen centraal en komt de bezoeker meer te weten over de militaire missies waaraan Nederland een bijdrage heeft geleverd.

Ontmoetingen met nabestaanden van oorlogsslachtoffers
In de eerste ruimte staan zes spiegels opgesteld, waarop nabestaanden van slachtoffers verschijnen. Die kijken je recht aan en vertellen over hun dierbare die is begraven op Nationaal Ereveld Loenen. Bezoekers staan op deze manier oog in oog met de nabestaanden van Anton de Kom (verzetsstrijder), Ben Buunk (Engelandvaarder), Philip Schwarz (Joods vervolgingsslachtoffer), Anda Kerkhoven (verzetsstrijder), Raviv van Renssen (militair gesneuveld in Srebrenica) en Timo Smeehuijzen (militair omgekomen in Afghanistan).

Persoonlijke verhalen van veteranen
In de tweede ruimte vind je de militaire missies vanaf 1947 waaraan Nederland een bijdrage heeft geleverd. Naast een feitelijk overzicht van de missies komen ook persoonlijke verhalen van veteranen aan bod. Wat waren de overwegingen en afwegingen van Nederlandse militairen om in een ver land hun leven in de waagschaal te leggen? In de ruimte staat een interactieve touchscreentafel met daarop een grote wereldkaart. De tafel fungeert als een interactieve database van de missies waaraan Nederlandse militairen meededen tussen 1947 en nu. Bij een aantal missies kan ook een interview bekeken worden met een veteraan.

www.oorlogsgravenstichting.nl

More Tinker imagineers >

Foto’s: Mike Bink, Rob Gieling