Digital Design

Dutch Design Daily

1 / 7

By

By

By

By

By

By
Mind Design – Niels Schrader www.minddesign.info

The Next Big Thing is Not a Thing

By 07-11-2018

De tentoonstelling ‘The Next Big Thing is Not a Thing’ was te zien was van maart tot juli 2016 in Bureau Europa, Maastricht. Hierin werd een verband gelegd tussen de ontwerpdiscipline en de antropologische wetenschap. Met behulp van de blik als metafoor verkende de tentoonstelling nieuwe kennisgebieden en kritische praktijken.

Het concept voor de publiciteitscampagne draaide om de verschuiving van de antropologische blik op de mens naar ‘machine vision’ met geautomatiseerde beeldanalyse voor het interpreteren van menselijk gedrag. Via diverse media toont de visuele identiteit een 3D-scan van het menselijk lichaam in de vorm van verschillende informatie-landschappen met als centrale vraag: Wie houdt er nu eigenlijk wie in de gaten?

Het driedimensionale netwerk van de teaser vertaalt traditionele renaissancistische beeldhouwtechnieken van Michelangelo in een virtueel netwerk van nodes en edges. Een extra betekenisniveau wordt toegevoegd door woorden en associaties aan de polygonen van de bodyscan te koppelen die de functionaliteit en het doel van de ledematen beschrijven.