Social design

Dutch Design Daily

1 / 11

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Willemieke van den Brink www.echterontwerp.nl

Niets voor mij

By 21-03-2020

Social design voor de Flevowijk in Kampen

“Prima zo’n wijkcentrum, maar niets voor mij.” We kregen het meer dan eens te horen in de Flevowijk in Kampen. De gemeente wil wijkcentrum ’t Middelpunt inzetten voor meer sociale cohesie in de buurt, die volgens de statistieken met grootstedelijke problematiek kampt. Nu zorgbehoevende burgers steeds meer op hun omgeving moeten gaan steunen, is het van belang hun netwerk in de buurt te versterken. Maar terwijl het centrum door een onderzoeksbureau zelfs werd aangemerkt als krachtpand, was het tot voor kort wel erg stil in het gebouw. Met een multidisciplinair team gingen we aan de slag met de volgende vraag: Wat is er nodig om van wijkcentrum ’t Middelpunt in Kampen een collectieve, uitnodigende plek maken waar verschillende belangen aan elkaar verknoopt kunnen worden om de Flevowijk socialer en gezonder te maken?

Het grootste succes van het project is misschien wel dat mensen het wijkcentrum inmiddels weten te vinden. Tijdens de feestelijke middag 80 buurtbewoners de open dag waarop ’t Middelpunt symbolisch werd omgedoopt tot ’t Stralend Middelpunt. De bewegwijzeringborden die op strategische plekken in de wijk waren geplaatst met teksten als ‘Buurtcafé in oprichting’ en ‘Je hoeft echt niet te klaverjassen’ werden door de bewoners niet alleen gevolgd, maar zelfs gerepareerd.

Met dit soort ‘onaffe’ voorzetten en ideeën wist het team bewoners te bewegen tot actie, interactie en wat meer zorg voor elkaar en de buurt. Zo werd voor de open dag bijvoorbeeld een deel van het hek rond het centrum weggehaald en ter plekke afgebouwd tot buurtbank, om te laten zien dat het veel gastvrijer kan. En de transformatie van het plein voor de deur is weliswaar nog maar een voorstel, maar een rode loper en een ‘sterrenentree’ maakten binnenkomen tijdens de feestelijke middag al een stuk aantrekkelijker. In de hal werden prototypes van architectonische ingrepen enthousiast ontvangen. En het provisorisch ingerichte buurtcafé met buitenterras sloeg meteen zo aan dat vrijwilligers daar sowieso mee door willen gaan.

Team
Willemieke van den Brink – Gouwentak (echter ontwerp)
Mauro Parravicini (Mauroparravicini architects)
Anne Marth Kuilder – Ministerie van Onverwachte Zaken (www.onverwachtezaken.nl)

Opdrachtgevers
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
gemeente Kampen