21-02-2015

Dutch Design Daily

1 / 13

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Yksi Expo www.yksi.nl

Onbeperkt!

By 21-02-2015

Onder de titel ‘Onbeperkt!’ heeft Yksi Expo een tentoonstelling samengesteld die laat zien hoe creatieven hun talenten inzetten om beperkingen om te zetten in kansen en mogelijkheden. Van hulpmiddelen voor ouderen en (top)sporters met een beperking tot een dyslexie-alfabet en van een fotografie-project voor blinden en slechtzienden tot dekens die zijn geweven samen met lichamelijk en verstandelijk beperkten.

De meeste ontwerpers die aan bod komen in deze expositie hebben nauw samengewerkt met mensen met een beperking, in sommige gevallen betreft het ontwerpers met een beperking. Er zijn ontwerpers die op een verhalende, metaforische wijze de kracht van een beperking tonen. Weer anderen doen dat op een heel praktische manier. Denk aan hulpmiddelen om ouderen langer thuis te kunnen laten wonen of om mensen met een beperking te kunnen laten sporten.

De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met het goededoelenfonds van coöperatie DELA.

Tentoonstelling ‘Onbeperkt!’
Yksi Expo, Torenallee 22-04, Eindhoven
tot 2 mei 2015