28-12-2015
One week about

Dutch Design Daily

1 / 14

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Ontwerp Platform Arnhem www.o-p-a.nl

One Week About Design from Arnhem

By 28-12-2015

De komende dagen presenteert Ontwerp Platform Arnhem zes in Arnhem opgeleide of in Arnhem werkzame ontwerpers.

Het in 2004 opgerichte Ontwerp Platform Arnhem richt zich op ontwerpers en geïnteresseerden in de brede zin van het woord. Voor mensen die werkzaam zijn op het gebied van mode, grafisch en interactief design en productontwerp, voor studenten, theoretici en liefhebbers heeft Ontwerp Platform Arnhem ieder jaar een ander programma. Met zijn programma heeft Ontwerp Platform Arnhem drie zaken op het oog. De eerste is het bieden van een podium voor lokale, regionale en (inter)nationale ontwerpers en ontwerpdisciplines op het gebied van mode-, product-, grafisch en interactief ontwerpen. De tweede is het stimuleren van het ontwerpklimaat door het aanboren en bespreken van relevante visies en actuele zaken binnen de genoemde ontwerpdisciplines voor een breed publiek. De derde is het stimuleren van verbindingen tussen bedrijven, instellingen en publiek om ontwerpers en het regionale ontwerpveld te inspireren en te professionaliseren.

In 2015 was het thema van het jaarprogramma Design & CO: samenwerking tussen in Arnhem opgeleide of gevestigde ontwerpers en buitenlandse collega’s en opdrachtgevers. In 2016 is het thema ontwerp en wetenschap. Om daadwerkelijk aan te sluiten bij de actualiteit distilleerden de programmamakers vijf vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda. Die vragen hebben te maken met het gebruik van nieuwe technologie, medische en biologische kennis en pure wetenschap in het ontwerponderwijs en de ontwerppraktijk in de volle breedte, van mode tot productontwerp. Ze worden door ontwerpers en wetenschappers uitgediept tijdens de OPA-bijeenkomsten.

Ontwerp Platform Arnhem doet overigens nog meer. Het publiceert op de eigen site de Arnhem Exchange Blogs: interviews met ontwerpers die in Arnhem zijn opgeleid en stad en land verlaten hebben. Verder organiseert Ontwerp Platform Arnhem speeddate diners, borrels en presentaties.

Tekst: Peter Nijenhuis