Dutch Design Daily

1 / 5

By

By

By

By

By
Dutch Graphic Roots www.dutchgraphicroots.nl

Fotoarchief Henk Gianotten – Gerard Unger

By 17-08-2020

ONE WEEK ABOUT fotoarchief Henk Gianotten door curator Henk Gianotten

Henk Gianotten laat deze week een aantal foto’s zien van ontwerpers die het onderwerp waren in Roots (Dutch Graphic Roots), een serie publicaties die aandacht wil genereren voor de naoorlogse generatie Nederlandse grafisch ontwerpers. Vandaag Gerard Unger.

Van Nederlands beste letterontwerper heb ik in het totaal 50 portretten gemaakt. Ik heb met hem samengewerkt en schreef uitvoerig over zijn werk,. Hij wordt ook algemeen beschouwd als een van de aardigste ontwerpers, Zijn faam kreeg hij als docent aan diverse opleidingsinstituten. Hij promoveerde op latere leeftijd in Leiden en was professor op meerdere universiteiten. Hij begon als grafisch ontwerper, specialiseerde zich later tot letterontwerper en schreef meerdere boeken over letterontwerp. Zijn bekendste letters zijn de Swift, Vesta en Alverata.

Foto 1: Gerard Unger bij de introductie van zijn Roots cahier bij het BNO in Amsterdam. Zijn echtgenote Marjan Unger was kunsthistorica. Beide zijn overleden in 2018.
Foto 2: Ontwerpers die Gerard kwamen feliciteren. V.l.n.r. Martin Majoor, Petr van Blokland en Max Kisman.
Foto 3: Wim Crouwel was destijds ook aanwezig. Hij stierf in 2019.
Foto 4: Anthon Beeke was een van de vele bezoekers die Gerard kwamen feliciteren. Anthon overleed in 2018.

Over curator Henk W. Gianotten
Henk Gianotten (1940) kreeg een grafisch-technische opleiding en werkte bij diverse buitenlandse drukkerijen voor hij als technicus bij letterproducent Lettergieterij Amsterdam in dienst kwam. Hij was o.a. betrokken bij de productie en licensering van letters voor fotografisch zetten in de zeventiger jaren. Als marketing manager bij Tetterode was hij in 1985 verantwoordelijk voor de invoering van PostScript als paginabeschrijvingstaal en had een belangrijke rol bij de invoering van DTP-technieken bij grafische bedrijven, reclamestudio’s en ontwerpers. In de negentiger jaren introduceerde hij in ons land kleurmanagement op basis van het Linocolor systeem dat nog steeds de basis is van de huidige ICC-kleurprofieltechnologie en o.a. gebruikt wordt voor kleurstandaards voor beeldweergave op papier en beeldscherm. Van 2000 t/m 2010 was hij consultant en werkte voor internationale bedrijven als Linotype en brancheorganisaties als CMBO en BNO. In 2003 werd hem de Grafische Cultuurprijs toegekend door o.a. de BNO als waardering voor zijn rol als bemiddelaar tussen de ontwerpers en de grafische industrie.

Henk schreef honderden columns en artikelen voor vakbladen als BNO-Vormberichten, de Boekenwereld, Items, Graficus, Grafisch Nieuws, Printmatters en Publish en schrijft nog steeds bijdragen voor diverse digitale media. Voor 3 typografische vakbladen schreef hij de afgelopen 20 jaar ruim 100 uitgebreide artikelen over letterontwerpers en de door hen vervaardigde fonts. Daarnaast is Henk vanaf het begin betrokken bij “De Favorieten”, een groep bevlogen vrienden van ontwerp die vrijwel altijd belangeloos meewerken om diverse projecten van [Z]OO producties mogelijk te maken. Henk adviseert nog steeds grafische ontwerpers en maakt foto’s bij bijeenkomsten van o.a. “Type Amsterdam”, BNO en Roots. Wij gebruiken dat beeldmateriaal ook regelmatig in de DDD-uitgaven. Deze week toont Henk enkele foto’s van ontwerpers die het onderwerp waren in de Roots serie.

Lees het complete Roots artikel over henk Gianotten op www.dutchgraphicroots.nl