21-08-2017
One week about

Dutch Design Daily

1 / 15

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Henk Gianotten www.facebook.com/henk.gianotten

ONE WEEK ABOUT Typography

By 21-08-2017

Introducing curator Henk W. Gianotten

Henk Gianotten (1940) kreeg een grafisch-technische opleiding en werkte bij diverse buitenlandse drukkerijen voor hij als technicus bij letterproducent Lettergieterij Amsterdam in dienst kwam. Hij was o.a. betrokken bij de productie en licensering van letters voor fotografisch zetten in de zeventiger jaren. Als marketing managerbij Tetterode was hij in 1985 verantwoordelijk voor de invoering van PostScript als paginabeschrijvingstaal en had een belangrijke rol bij de invoering van DTP-technieken bij grafische bedrijven, reclamestudio’s en ontwerpers. In de negentiger jaren introduceerde hij in ons land kleurmanagement op basis van het Linocolor systeem dat nog steeds de basis is van de huidige ICC-kleurprofieltechnologie en o.a. gebruikt wordt voor kleurstandaards voor beeldweergave op papier en beeldscherm. Van 2000 t/m 2010 was hij consultant en werkte voor internationale bedrijven als Linotype en brancheorganisaties als CMBO en BNO. In 2003 werd hem de Grafische Cultuurprijs toegekend door o.a. de BNO als waardering voor zijn rol als bemiddelaar tussen de ontwerpers en de grafische industrie.

Henk schreef honderden columns en artikelen voor vakbladen als BNO-Vormberichten, de Boekenwereld, Items, Graficus, Grafisch Nieuws, Printmatters en Publish en schrijft nog steeds bijdragen voor diverse digitale media. Voor 3 typografische vakbladen schreef hij de afgelopen 20 jaar ruim 100 uitgebreide artikelen over letterontwerpers en de door hen vervaardigde fonts.