Digital Design

Dutch Design Daily

1 / 10

By

By

By

By

By

By

By
Michelle van Ool www.michellevanool.nl

Optic Deception & Mediated Reality

By 06-10-2017

‘In mijn werk onderzoek ik de betrouwbaarheid van beelden. De realiteit die we waarnemen met onze ogen en het brein is enkel een representatie van de buitenwereld. Ik stel vaak mijn eigen waarneming tegenover die van media als fotografie en film. Deze media vertalen net als zintuigen de prikkels van buitenaf in een beeld. Hoe representeren deze media de buitenwereld en waarin verschillen deze beelden met een waargenomen beeld in het brein? Ik denk dat op het moment waarop iets wordt gerepresenteerd, zowel in foto’s als in onze perceptie, informatie verloren gaat.’

‘Voor mijn afstuderen heb ik in opdracht van het EYE Film Instituut een machine gebouwd die de betrouwbaarheid van analoge film bevraagt. Deze machine ontwikkelt een film, die vervolgens gekopieerd wordt op een nieuw stuk film door middel van belichting. Na het ontwikkelen en kopiëren van de originele negatieve film verschijnt er een positieve kopie. Er ontstaat een feedback loop en het beeld wordt uiteindelijk abstract en onherkenbaar.’