Digital Design

Dutch Design Daily

1 / 7

By

By

By

By

By

By
Clever°Franke www.cleverfranke.com

Privacy Label

By 05-05-2019

Genomineerd voor de European Design Awards 2019
Categorie Design Concept

Clever°Franke: “De algemene perceptie van privacy is grijzer dan ooit tevoren. Net als privacy pop-ups op internet hun implicaties niet adequaat communiceren, brengen monitoren en sensoren in de stad ons in hezelfde lastige parket. Om deze perceptie te verbeteren en het gesprek hierover ook door anderen dan privacy experts gevoerd te laten worden, moeten we nieuwe vormen van communicatie bedenken om de privacy van persoonsgegevens tot stand te beschermen.”

“We hebben een classificatiesysteem bedacht in de vorm van letters – van A voor de beste tot F voor de slechtste – dat duidelijk kan worden weergegeven, waardoor het grote publiek makkelijker kan begrijpen hoe verschillende entiteiten persoonlijke informatie gebruiken. Met deze labels hebben we een oplossing gecreëerd die duidelijk communiceert hoe organisaties omgaan met privacy en gegevensbezit en die kan functioneren in de fysieke zowel als de digitale wereld.”

“We hopen dat deze oplossing zal leiden tot een beter bewustzijn van wat er precies gebeurt met onze gegevens en uiteindelijk resulteert in een beter onderbouwde beslissing over hoe iedereen wel en niet zijn gegevens wil delen. In het kader van dit onderzoek hebben we verschillende artikelen gepubliceerd, waarin we beschrijven wat we gedaan hebben.”

Privacy Label Blog
www.medium.com/privacylabel-part-one
www.medium.com/privacylabel-part-two
www.medium.com/privacylabel-part-three
www.medium.com/privacylab-part-four