03-01-2021
One week about

Dutch Design Daily

1 / 5

By

By

By

By
TU/e Industrial Design www.tue.nl

PulseLink

By 03-01-2021

One Week About – Studentenwerk, Faculteit Industrial Design, TU/e

Eerstejaars Master project
Annabel van den Broek, Evan Boessen, Agnese Gualandi en Robbie Melaet

Ieder jaar worden er bijna 15 miljoen baby’s te vroeg geboren, dit is de grootste doodsoorzaak bij kinderen onder de 5 jaar. Momenteel zijn onderzoekers een “proof of concept” aan het ontwikkelen voor een systeem dat zich focust op deze vroegtijdig geborenen (24 – 28 weken). Deze innovatieve ontwikkeling: de Artificial Womb, focust zich op het verhogen van de overlevingskans van deze baby’s. Een gevolg van deze ontwikkeling is dat de binding tussen de ouder(s) en het kind grotendeels belemmerd is.

PulseLink ondersteunt dit hechtingsproces van ouders wiens kind in de Artificial Womb zit. Ouders kunnen interacteren met PulseLink wanneer ze de baby in het ziekenhuis bezoeken. Als ze het product vast houden wordt de hartslag van de ouder naar de baby overgedragen. Tegelijkertijd voelen zij de hartslag van de baby door subtiele trillingen in het product. Een onderzoek met ouders heeft laten zien dat PulseLink een positieve bijdrage kan leveren aan het ouderlijk welzijn tijdens bezoeken aan het ziekenhuis. Echter is verder onderzoek in de juiste context nodig om dit te verifiëren.