Erfgoed

Dutch Design Daily

1 / 8

By

By

By

By

By

By

By

By
Geert Setola www.ateliersetola.blogspot.nl

Quadretti Colorati per Baer

By 14-03-2015

Cahiers Setola is een serie digitale publicaties uitgegeven door grafisch ontwerper Geert Setola. De cahiers zijn gratis. Ze verschijnen in beginsel in het Nederlands maar soms ook in een Franse of Engelse versie, al naar gelang het onderwerp en het beoogde publiek.

Geert: “Wat in deze serie cahiers allemaal aan de orde komt is niet vooraf bepaald, maar het zou wel eens kunnen gaan over zaken als poëzie, kunst en design, ‘de-la-musique-avant-toute-chose’, de letteren en hun ismen, vriendschap en liefde en uiteindelijk over die eeuwige, gekoesterde reductio ad absurdum.”

De voorloper ‘Quadretti Colorati per Baer’ – een cahier als herinnering aan grafisch ontwerper Baer Cornet – is het nulnummer van de serie en kan nog bekeken worden op issuu.com.