05-01-2023
Events

Dutch Design Daily

1 / 5

By

By

By

By

By
Marleen van Bergeijk www.marleenvanbergeijk.com

Self Design Ateliers: Jongeren en mentale gezondheid

By 05-01-2023

One Week About The Social Design Lobby. Elke dag tonen we een van de deelnemers van de Social Design kalender, vandaag ‘Self Design Ateliers’ van Marleen van Bergeijk.

“Prestatiedruk, stress, eenzaamheid en de verraderlijk perfecte onlinewereld beïnvloeden de mentale gezondheid van jongeren steeds sterker, zeker na de pandemie. In ‘Self Design Ateliers’ bracht ik samen met MU Hybrid Art House en Parktheater Eindhoven jongeren en kunstenaars bij elkaar om door middel van kunst de binnenwereld te verkennen. De jongeren werden uitgedaagd om uit hun hoofd en in hun lichaam te stappen. Door hen als actieve makers in het proces te betrekken, leerden we samen hoe creativiteit kan bijdragen aan mentale weerbaarheid. De verkregen inzichten vertaalde ik als ontwerper naar de praktijk van onderwijs en jeugdhulp.”

WINWIN consensus algoritme
Nienke Huitinga onderzocht samen met de jongeren hoe haar werk ‘WINWIN consensus algoritme’ kon worden ingezet om op een andere manier in gesprek te gaan over moeilijke ontwerpen. Het ontwerp WINWIN werkte Nienke uit in samenwerking met James Bryan, het is een interactieve ervaring waarbij deelnemers anoniem vanuit een kap antwoord geven op stellingen. Geïnspireerd op de online wereld waarin algoritmes doorgaans juist polariseren, brengt dit algoritme de mensen juist steeds dichter bij elkaar, tot er consensus is.

Door jongeren topics te laten bespreken rondom jezelf zijn of hoe je gezien wordt door een ander, konden zijn op een andere manier het gesprek aan over onderwerpen waar zij het doorgaans niet over hebben.

Mental Park
Kunstenaar Emma Verhoeven bouwde vanuit de belevingswereld van de jongeren Mental Park. Een kaart waar verschillende werelden zijn afgebeeld die iets vertellen over je mentale gezondheid. Zit je op geluk of drijf je af naar een depressie, streef jij ’the good life’ na of zit je vast in de werkdruk? De kaart van Mental Park kwam tot stand nadat jongeren via spraak en afbeeldingen hun gevoel en beeld bij deze verschillende plekken deelde. De herkenbaarheid bleek verbindend en ook ‘bezoekers’ van Mental Park tijdens de eindsessie van Self Design Ateliers konden zich er herkennen. Waar je je bevind in Mental Park werd zo laagdrempelig bespreekbaar.

De Social Design kalender is nog te bestellen via www.thesocialdesignlobby.com
Hoe meer er wordt gescheurd, hoe beter de positie van social design!