09-01-2015
Tentoonstellingen

Dutch Design Daily

1 / 8

By

By

By

By

By

By

By
Het Nieuwe Instituut www.hetnieuweinstituut.nl

Sicco Mansholt – Een goede Europeaan

By 09-01-2015

Studio PolyLester ontwierp voor de tentoonstelling ‘Sicco Mansholt – Een goede Europeaan’ een installatie waarin het verhaal van de opkomst, neergang en radicale inkeer van deze symboolfiguur uit de Europese landbouwpolitiek werd verteld.

Sicco Mansholt was een boer en sociaal-democraat die in het naoorlogse Nederland een gezaghebbend minister van Landbouw werd. Na een 14-jarig ministerschap trad hij aan als eerste Landbouwcommissaris van de EEG. Mansholts beleid heeft grote invloed gehad op de economische positie van boeren, op de eenwording van Europa en op de inrichting van het Nederlands landschap.

Voor Het Nieuwe Instituut vertaalde het multidisciplinaire Amsterdamse ontwerpbureau PolyLester het verhaal van Mansholt naar een installatie. De wijze waarop Mansholts ideeën postvatten in de samenleving werd getoond aan de hand van een serie voorlichtingsfilms en historisch en actueel filmmateriaal over de modernisering van het platteland.

www.polylester.com