19-08-2015
One week about

Dutch Design Daily

1 / 16

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Open Set www.openset.nl

Studio Superflux

By 19-08-2015

ONE WEEK ABOUT Education door curator Open Set 2015

Workshop: Port Fiction
Data: 3-5 augustus 2015
Locatie: V2_Institute

Opdracht
“In veel opzichten zijn steden de smeltkroes van onze toekomst. Rotterdam staat op het punt uit te groeien tot een wereldstad met een bloeiende economie en grootschalige, ambitieuze infrastructurele projecten. In deze workshop kijken de deelnemers naar de Rotterdamse haven en verkennen de operationele, economische, culturele en politieke invloed ervan in heden, verleden en toekomst. Ze onderzoeken hoe deze krachten de stad, de geo-politiek, de economie en de inwoners in de toekomst zullen beïnvloeden.

De deelnemers treden op als speurder en leggen hun ontdekkingen vast in foto’s, teksten, tekeningen en video’s. Ze zullen een reeks oefeningen uitvoeren op het vlak van foresight en futurescaping om verbindingen in kaart te brengen tussen de eigen observaties en bredere trends, zwakke signalen, onvoorziene gebeurtenissen en onzekere factoren. De deelnemers verbeelden nieuwe, alternatieve, gemuteerde versies van de Rotterdamse haven en/of de zichtbare en onzichtbare infrastructuren.”

Resultaten
De workshop nodigde de studenten uit om na te denken over en verkenningen te doen naar mogelijke toekomstscenario’s voor de Rotterdamse haven. Door het gebruik van visual storytelling en het creëren van een verhaal worden mensen niet alleen geïnformeerd, maar raken zij ook bij het onderwerp betrokken. Hierdoor kunnen zij hun positie bepalen en een mening vormen.

De deelnemers hebben deze verhalen gepresenteerd om het publiek te confronteren met mogelijke toekomstscenario’s voor de Rotterdamse haven. Hiervoor gebruikten zij mediaberichten en bestaande onderzoeken over geo-politieke, economische en ecologische aspecten van de Rotterdamse haven. In de toekomstscenario’s kwam de haven o.a. voor als een toeristische attractie, een onderdak voor immigranten en als centrum voor de bio-industrie.