Architectuur

Dutch Design Daily

1 / 11

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Paulien Bremmer | Fedlev www.paulienbremmer.org

Uitbreiding Rietveld Academie en Sandberg Instituut

By 30-09-2020

Genomineerd voor BNA Beste gebouw van het jaar 2020

Op het terrein van de Gerrit Rietveld Academie en het Sandberg Instituut is gedreven door ruimtegebrek, tegenover het gebouw ontworpen door Gerrit Rietveld en naast de uitbreiding van Benthem en Crouwel, het completerende derde gebouw toegevoegd.

Gebruikersexpertise en experiment
Wat betreft de architectenselectie koos de kunstopleiding ervoor om dicht bij het karakter van de gemeenschap te blijven en een interne prijsvraag uit te schrijven. Fedlev won. Dit samenwerkingsverband van ontwerpers heeft zijn gebruikersexpertise tot concept gemaakt. “Op deze kunstopleiding speelt experiment een belangrijke rol. Essentieel onderdeel hiervan is om over grenzen en door disciplines heen te kijken. De autonome afdelingscultuur droeg te weinig bij aan het interdisciplinair werken”, aldus architect Paulien Bremmer, initiator van Fedlev. Uitgangspunt voor de uitbreiding was de scenariogedachte; het maken van een collectieve, interdisciplinaire onderwijsomgeving. Het resultaat is een landschappelijk gebouw als backdrop voor het maken, ontmoeting en uitwisseling.

Interactie als uitgangspunt
Het in januari 2019 opgeleverde nieuwe gebouw heeft een rechthoekige plattegrond en bestaat uit drie bouwlagen; één onder maaiveld en de bovenste uitkragend. Aan de straatzijde liggen naast elkaar de houtwerkplaats en de bibliotheek. Op de eerste verdieping zijn de ruimtes bestemd voor studenten van het Sandberg Instituut. De overige ruimten in het gebouw zijn gedeelde functies als assemblagehal, auditorium en filmstudio.

Door een beperkte herschikking van het programma van de bestaande gebouwen is rondom de begane grond een collectief maaiveld ontstaan. De glazen gevel van de uitbreiding is op veel plekken te openen waardoor interactie in de ruimte tussen de gebouwen wordt gefaciliteerd. De plek die de nieuwbouw op maaiveld inneemt wordt teruggegeven als gemeenschappelijk werkdak voor exposities, performances of het maken van tijdelijke constructies.

Het gebouw is een sociale ruimte waar de functies onderwijs, ontmoeting, verblijf en collectiviteit op een vanzelfsprekende manier plek krijgen en ruimtelijk in elkaar overvloeien, en waar wisselende perspectieven de onderwijsomgeving voeden. Een interactieve en dynamische setting voor ‘het maken’ en voor experiment.

Architectuur: Studio Paulien Bremmer | Fedlev in samenwerking met Hootsmans architectenbureau
Fotografie: Franziska Mueller Schmidt, Johannes Schwartz en Jeroen Verrecht