Erfgoed

Dutch Design Daily

1 / 8

By

By

By

By

By

By

By

By
Piet Gerards Ontwerpers www.pietgerardsontwerpers.nl

V = Vorm

By 29-05-2015

In het boek ‘V = Vorm’ richt kunsthistoricus Yvonne Brentjens voor het eerst de aandacht op de samenhang tussen de nationaal-socialistische cultuurpolitiek en de activiteiten van Nederlandse ontwerpers in de bezettingsjaren.

Daarbij komen vragen aan de orde als: Hoe werd ‘de smaak van Hitler’ in de bezette samenleving geïmplanteerd? Bestond er wel zoiets als nazidesign? Wat betekenden Duitse efficiencymaatregelen voor de industriële ontwerppraktijk? Welke oplossingen werden gevonden voor schaarste aan materialen, middelen en bewegingsvrijheid?

Tegen de achtergrond van de nieuwe sociaal-politieke werkelijkheid wordt ingegaan op ontwerpen van onder meer Cris Agterberg, Andries Copier, Pyke Koch, Koen Limperg, Benno Premsela, Sybold van Ravesteyn, Gerrit Rietveld en Willem Sandberg, en producten van bedrijven als Van Besouw, Gispen, Pander en Philips.

Boek ‘V = Vorm. Nederlandse vormgeving 1940-1945’
Auteur: Yvonne Brentjens
Vormgeving: Piet Gerards
Uitgave: Nai010 Uitgevers

www.naibooksellers.nl