Mode & Textiel

Dutch Design Daily

1 / 9

By

By

By

By

By

By

By

By

By
AnoukxVera www.anoukxvera.com

Vloed Suit

By 02-07-2020

De stijging van de zeespiegel kan leiden tot een overstroming die half Nederland onder water zet. Steden die nu in het oosten liggen, zouden kustplaatsen worden en er zou waarschijnlijk een grote migratie van west naar oost plaatsvinden. Wat moet je meenemen in het geval van zo’n evacuatie? Anouk van de Sande en Vera de Pont interviewden anderen en zichzelf om een mogelijk antwoord op deze vraag te formuleren, maar werden al snel geconfronteerd met de complexiteit ervan.

Welke dingen denk je dat je nodig hebt om jezelf te beschermen? Welke items kun je missen en welke objecten zijn van grote (emotionele) waarde? Met antwoorden als ‘een boormachine’, ‘iets opblaasbaars’ en ‘mijn koeien’ werd duidelijk dat de dingen die we willen en de dingen die we nodig hebben sterk met elkaar verweven zijn. Bovendien lijkt een algemeen begrip van de keuze van het juiste beschermende materiaal hand in hand te gaan met emotionele waarden.

Anouk en Vera begonnen met de vraag of de overheid misschien wat licht op de zaak kon werpen en deden onderzoek naar voorgestelde noodpakketten voor overstromingsscenario’s. Ze vonden een hele hoop noodpakketten, maar slechts twee treffers als het gaat om beschermende kleding in geval van overstroming. In de tentoonstelling worden citaten en fragmenten uit de interviews getoond, evenals een brainstorm over een mogelijk vloedpak.

Meer AnoukxVera > 06.12.2016  /  11.11.2017 / 01.02.2018