31-12-2015
One week about

Dutch Design Daily

1 / 11

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Wigger Bierma www.wiggerbierma.net

Wigger Bierma

By 31-12-2015

ONE WEEK ABOUT Design from Arnhem door Ontwerp Platform Arnhem

Wigger Bierma studeerde dertig jaar geleden af aan de opleiding Grafische Vormgeving van de toenmalige kunstacademie in Arnhem. In 1998 zette hij met collega Karel Martens in Arnhem de Werkplaats Typografie op en sinds 2006 is Wigger Bierma professor aan de Hochschule für bildende Künste in Hamburg.

Bierma’s leven stond in het teken van het boek. Het boek, of beter gezegd de burger die boeken leest, is in de ogen van Wigger Bierma de basis van de democratie. De typograaf, aldus Bierma, dient de inhoud van het boek zo goed mogelijk toegankelijk te maken. Zijn eigen werk en uitgangspunten als typograaf knopen volgens Bierma aan bij een lange traditie: die van zijn docenten Martens, Verberne en Vermeulen die op hun beurt doorgaven wat ze hadden geleerd van voorgangers als Jan van Krimpen, Eric Gill en Otto Treuman. Stuk voor stuk waren het rationalisten. Alles in hun ontwerpen, moest rationeel kunnen worden verantwoord. Daarin schuilt volgens Wigger Bierma voor een deel de makke van tegenwoordig. De computer maakt alles mogelijk. Vormgeven is kiezen geworden en het tempo van de digitale wereld ligt dermate hoog, dat er voor rationele afwegingen geen tijd meer is. De digitale ontwerper vaart op zijn of haar intuïtie, de ruggengraat. Samen met het heersende marktgerichte denken leidt dat tot de boekvormgeving waarin de inhoud bijzaak is en rationele beslissingen zijn ingeruild voor oppervlakkigheden. Bierma: ‘Wat vormgevers als Irma Boom, Experimental Jetset en hun geestverwanten tegenwoordig concept noemen, is in mijn ogen meer verwant met het verkooppraatje zoals we dat uit de reclamewereld kennen.’

Is hij niet een beetje een oude brompot? Wigger Bierma constateert dat de tijden zijn veranderd: ‘het is onverstandig om alleen maar te mopperen in een tijd die zo graag positief en jong wil zijn.’ Niettemin heeft Bierma al mopperend het nodige te melden, onder andere over de vraag waarom Nederlandse vormgevers zo hoog staan aangeschreven in het buitenland en overal ter wereld lesgeven en Nederlandse beeldend kunstenaars daarentegen nagenoeg onzichtbaar zijn.

Lees het interview met Wigger Bierma op het blog van Ontwerp Platform Arnhem
www.o-p-a.nl/blog/wigger-bierma-hamburg

Tekst: Peter Nijenhuis