Internationaal

Dutch Design Daily

1 / 12

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Het Nieuwe Instituut www.hetnieuweinstituut.nl

BLUE: Architecture of Peacekeeping Missions

By 18-11-2016

In opdracht van Het Nieuwe Instituut is Malkit Shoshan opgetreden als curator voor het Nederlands paviljoen tijdens de Architectuurbiënnale Venetië 2016, die ‘Reporting from the Front’ als overkoepelend thema heeft.

Architect Malkit Shoshan (Israël) was de afgelopen twee jaar als fellow verbonden aan Het Nieuwe Instituut en realiseerde daar het onderzoeksprogramma Drones and Honeycombs over de publieke ruimte als oorlogsgebied. Zij richtte zich op de vooruitstrevende wijze waarop Nederland invulling geeft aan VN vredesoperaties, waarbij de ambitie is de VN basis niet eenduidig te benaderen als een gesloten fort maar als een katalysator voor lokale ontwikkeling.

De presentatie ‘Blue’ in het Nederlands paviljoen werd opgebouwd rond een casestudy van Camp Castor in Gao, Mali, waar de VN een vredesmissie uitvoert. Als gevolg van oorlog, klimaatverandering, ziekte en honger heerst hier een permanente crisis. De confrontatie tussen verschillende systemen – buitenlands en lokaal, militair en civiel, basis en woestijn, blauwhelmen en de Toearegs, de crisis en de Nederlandse aanpak – biedt voorwaarden voor nieuwe ruimtelijke condities. Door cultureel met architectonisch onderzoek te verbinden wil ‘Blue’ de ruimtelijke uitdagingen en kansen van deze complexe situatie zichtbaar maken.

‘Blue’ presenteert een serie nieuwe verhalen voor architectuur in conflictgebieden, waarbij de potentie om het leven van miljoenen mensen te verbeteren centraal staat. Deze narratieven komen tot stand op basis van gesprekken met militaire ingenieurs en architecten, antropologen en economen, activisten en beleidsmakers.

Tentoonstelling ‘BLUE: Architecture of Peacekeeping Missions’
Architectuurbiënnale Venetië 2016
t/m 27 november 2016
Giardini, Venetië
blue.hetnieuweinstituut.nl

Foto’s: Iwan Baan, Malkit Shoshan